Schroeffundering

 

Schroeffundering is de moderne manier van funderen, en wordt op steeds ,meer plaatsen in Nederland toegepast. Vooral in de Flevopolder waar Flevoschroeffundatie is gevestigd komt het verzakken van de bodem in grote mate voor. Hierdoor wordt het gebruik van schroeffundamenten dan ook door steeds meer particulieren toegepast voor tuin of recreatieve toepassingen.

Stel het u eens voor: U hoeft voor uw fundering geen grond meer af te voeren, bekisting te maken en zware materialen aan te voeren. Bij het plaatsen of storten van beton poeren moet er flink gegraven worden, waar u bovendien de bodemstructuur mee beïnvloedt.